• Jei kelionės metu susižalojate, Jums per trumpiausią įmanomą laiką išmokame draudimo sutartyje numatytą sumą.
  • Gyvybės netekties atveju Jūsų artimiesiems išmokame vienkartinę pasirinktą draudimo sumą.